تسکولو برای صنایع

تسکولو با دانش کافی مرتبط با صنایع مختلف به شرکت‌های فعال در این صنایع جهت افزایش بهره‌وری و بازدهی نیروی کار کمک می‌کند

تسکولو با ذهنیت مدیریت پروژه‌های بزرگ طراحی و تولید شده است. ولی تسکولو فقط مختص شرکت‌های بزرگ نیست: روزانه هزاران تیم از شرکت‌های کوچک تولید بازی ویدیویی تا شرکت‌های بزرگ با هزاران کارمند در سرتاسر جهان برای مدیریت، برنامه‌ریزی و همکاری روی پروژه‌هایشان از تسکولو استفاده می‌کنند و بهره‌وری اعضای شرکت را افزایش می‌دهند.