درونی‌سازی گیت‌لب با تسکولو

gitlab

گیت‌لب یه سیستم متن بازه که به شما اجازه میده کد منبع برنامه‌تون رو مدیریت و با تیمتون روی کد همکاری داشته باشین.

با درونی سازی گیت‌لب با تسکولو می‌تونین فعالیت تیم توسعه نرم‌افزارتون رو در تسکولو ببینین:

  • ارسال پیام commit به صورت دیدگاه روی کارهای مرتبط در تسکولو.
  • تغییر وضعیت یک کار در تسکولو (مثلا از در حال انجام به انجام شده) در حین commit کردن تغییرات در کد.

راهنما

برای شروع استفاده و اطلاعات بیشتر برای فعال‌سازی این درونی سازی این صفحه را ببینید.