اسکرام مستر

اسکرام مستر

اسکرام مستر (scrum master) یا رهبر اسکرام یکی از نقش‌های متد اسکرام است. اسکرام مستر، اعضای تیم را هدایت و راهنمایی می‌کند تا قوانین اسکرام درست اجرا شوند و تیم از چارچوب اسکرام خارج نشود. باید به این نکته توجه … ‎ادامه مطلب

داستان کاربر

داستان کاربر (user story)  یک ویژگی است که می‌خواهید محصولتان داشته‌باشد. به این صورت که برای عملکرد هر ویژگی، یک تعریف مختصر از دیدگاه  کاربر می‌نویسید. روی کارهایی که کاربر می‌خواهد انجام بدهد و اینکه آن ویژگی به چه درد کاربر … ‎ادامه مطلب

بازاریابی چابک: چطور از روش اسکرام در مدیریت تیم بازاریابی استفاده کنیم؟

اگر عضوی از یک تیم بازاریابی باشید می‌دانید که چقدر سخت است که پروژه‌هایتان را مدیریت کنید و به اهداف از قبل تعیین شده‌تان برسید. بخش فروش نیاز به سرنخ‌های جدید دارد، کمپین ویدیویی که باید آماده می‌کردید خیلی از … ‎ادامه مطلب