Skip to main content

برگزاری جلسات آنلاین

برقراری ارتباط موثر و مستمر یکی از مهم‌‌ترین عوامل در پیشرفت موفق یک پروژه است. برگزاری جلسات آنلاین در تسکولو بسیار راحت و بی دردسر است. برخلاف سایر بسترهای مدیریت پروژه که نیاز به استفاده ابزارهای جانبی دارند، تسکولو همه این ویژگی‌ها را باهم دارد.

گفتگو همگانی
برگزاری جلسات آنلاین در تسکولو

تماس تصویری گروهی

با تماس تصویری از طریق اتاق‌های گفتگو هر پروژه، با اعضای تیم تماس تصویری داشته باشید و جلسات خود را آنلاین برگزار کنید. در هر اتاق تماس تا ۱۰ نفر از اعضای پروژه می‌توانند حضور داشته باشند.

گفتگو اختصاصی و گروهی در تسکولو

گفتگو اختصاصی و گروهی

درباره مسائل مختلف صفحات گفتگو بسازید. با اعضای مرتبط با هر کار یا تخته گفتگو کنید و به صورت مستمر و موثر خود و افراد تیم را به روز نگه دارید. حتی می‌تواند در لحظه متن گفتگوهای خود را تبدیل به کار کرده و در وقت صرفه‌جویی کنید.

تیم خود را حرفه‌ای مدیریت کنید.

مشاهده طرح‌های حرفه‌ای