Skip to main content

قوانین استفاده از تسکولو

در صورت استفاده از سرویس تسکولو شما قوانین و شرایط زیر را قبول  کرده و باید مطابق آن‌ها از سرویس استفاده کنید. حق به روز رسانی و ایجاد تغییرات در این قوانین و شرایط استفاده بدون هیچ اطلاع قبلی برای شرکت تسکولو، محفوظ است. عدم رعایت هر کدام از قوانین زیر ممکن است منجر به حذف حساب کاربری شما شود.