Skip to main content

امنیت و حریم شخصی در تسکولو

حریم شخصی و محافظت از اطلاعات خصوصی شما اهمیت بالایی برای تسکولو دارد. ما فقط با اجازه شما و وقتی که نیاز به کمک داشته باشید یا برای حل مشکلات نرم‌افزاری به حساب کاربری شما دسترسی پیدا می‌کنیم.