Skip to main content

استایل دادن به نوشته‌ها در تسکولو (قالب بندی متن)

خوانـدن 1 دقیقه

در بخش توضیحات و دیدگاه‌های هر کار، شما می‌تونید از Text Editor استفاده کنید و به نوشته‌های خودتون استایل بدید.

با کلیک روی بخش توضیحات و دیدگاه‌ها این ادیتور به شما نمایش داده می‌شه.

با موس روی هر گزینه مکث کنید تا ببینید هر بخش از ادیتور چه کاری انجام میده.

در حال حاضر این ادیتور به بخش اتاق‌های گفتگو اضافه نشده است.