Skip to main content

می‌خوام حساب کاربریم رو حذف کنم

خوانـدن 1 دقیقه

در حال حاضر این امکان برای کاربران وجود ندارد که خودشان حساب کاربری خود را در تسکولو حذف کنند.

اگر می خواهید حساب کاربری خود را در تسکولو حذف نمایید از طریق سرویس چت پشتیبانی برای ما پیغام بفرستید.

لطفا توجه داشته باشید که با حذف حساب کاربری کلیه پروژه ها، لیست کارها، کارها و گفتگوهای شما حذف خواهد شد.