Skip to main content

آشنایی با تحلیگر تسکولو

تحلیل‌گر تسکولو، ابزار گزارش‌گیری تحلیلی از عملکرد و بهره‌وری سازمان است و مانند یک دستیار عمل می‌کند. با گزارش‌های کمی در لحظه از زیر و بم پروژه آگاه شوید. گلوگاه‌ها و مشکلات را قبل از اینکه تبدیل به نقاط بحرانی شوند، شناسایی کنید و با یک رویکرد داده‌محور بهره‌وری سازمان و تیم را افزایش دهید.

تحلیل گر
تحلیل گر گزارش انجام کار در تسکولو

گزارش زمان انجام کارها

متوسط، حداقل و حداکثر زمانی که برای هر کار صرف می‌شود را به دست آوردید. ببینید کدام کارمندان و تیم‌ها بهتر عمل کرده‌اند، روش‌هایی که به کار برده‌اند را بشناسید و تجربه‌های ارزشمند آنان را به بقیه منتقل کنید.

تحلیل گر تسکولو

گزارش زمان سررسید

از وضعیت انجام کارها در زمان مقرر شده آگاه شوید. نسبت کارهای عقب افتاده به کارهایی که به موقع پایان یافته‌اند را دنبال کنید و قبل از اینکه تاخیرها بحران‌آفرین شوند، برای ریشه‌یابی و رفع آن‌ها اقدام کنید.

تحلیل تسکولو

گزارش پیشرفت کار

پیشرفت پروژه‌ها را براساس کارهای انجام شده و کارهای باقیمانده به دست آورید. با مشاهده شیب نمودار پیشرفت، تخمین خوبی از زمان پایان پروژه به دست می‌آورید.

فیلتر تحلیلگر تسکولو

گزارش‌های فیلتر شده

می‌خواهید بدانید هر کدام از اعضا پروژه روی کدام یک از کارها بهتر عمل می‌کنند؟ یا در کدام کارها بیشترین دیرکرد را دارند؟ همه گزارش‌های تحلیلی تسکولو براساس پروژه، اعضا و برچسب فیلتر می‌شوند تا جزییات بیشتری از عملکرد سازمانی به شما بدهند.

درباره تحلیل‌گر نیاز به مشــاوره اختصـاصی دارید؟

درخواست مشاوره اختصاصی