با تحلیل‌گر تسکولو آشنا شوید

تحلیل‌گر تسکولو ابزار گزارش‌گیری تحلیلی از عملکرد و بهره‌وری سازمان است. با گزارش‌های عددی در لحظه از زیر و بم پروژه آگاه شوید. گلوگاه‌ها و مشکلات را قبل از اینکه تبدیل به نقاط بحرانی شوند، شناسایی کنید و با یک رویکرد داده‌محور بهره‌وری سازمان و تیم خود را افزایش دهید.

برای استفاده از تحلیل‌گر تسکولو، باید طرح خود را به تجاری یا اختصاصی ارتقا دهید.
بیشتر بدانید

گزارش زمان انجام کارها

متوسط، حداقل و حداکثر زمانی که روی کارها صرف می‌شود را به دست آوردید. ببینید کدام کارمندان و تیم‌ها بهتر عمل کرده‌اند، روش‌هایی که به کار برده‌اند را بشناسید و تجربه‌های ارزشمند آنان را به بقیه منتقل کنید.

گزارش زمان انجام کارها

گزارش زمان سررسید

وضعیت انجام کارها در زمان مقرر شده را به دست آورید. نسبت کارهای عقب افتاده به کارهایی که به موقع پایان یافته‌اند را دنبال کنید، و قبل از اینکه تاخیرها بحران‌آفرین شوند، برای ریشه‌یابی و رفع ان اقدام کنید.

گزارش پیشرفت کار

پیشرفت پروژه‌ها را براساس کارهای انجام شده و کارهای باقیمانده به دست آورید. با مشاهده شیب نمودار پیشرفت تخمین خوبی از زمان پایان پروژه به دست آورید.

گزارش پیشرفت کار

گزارش‌های فیلتر شده براساس پروژه،‌ اعضای پروژه و انواع کارها

می‌خواهید بدانید کدام عضو پروژه روی یک نوع خاص از کارها بهتر کار می‌کند؟ یا در کدام از نوع کارها بیشترین دیرکرد را دارید؟ همه گزارش‌های تحلیلی تسکولو براساس پروژه، اعضا و برچسب فیلتر می‌شوند تا جزییات بیشتری از عملکرد سازمانی به شما بدهند.

در مورد تحلیل‌گر تسکولو به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟
خوشحال می‌شویم برای جلسه مشاوره اختصاصی قرار بگذاریم.
درخواست مشاوره