شیء‌گرایی و طراحی تجربه کاربری

شیء‌گرایی و طراحی تجربه کاربری

تکنیک‌های مختلفی در طراحی تجربه کاربری وجود دارد که برای یک محصول، بسته به شرایط، ترکیبی از آن‌ها استفاده می‌شوند. امروزه همه با ساختن پرسونا و ماجراهای کاربری (user stories)، تحلیل کارها (task analysis)، ساخت اسکلت‌بندی (wireframing) و مطالعه قابلیت کاربری … ‎ادامه مطلب