Skip to main content

همکاری تیمی بهتر، انجام کار بیشتر، همه در یک بستر

تسکولو بستر آنلاین مدیریت امن و آسان کارها و پروژه‌ها برای تیم‌های‌بزرگ و کوچک در صنایع مختلف

یک مـیز کار کامل در اختیـار شـماست

بر روی اهداف، پروژه‌ها و کارهای روزمره خود متمرکز شوید.

Feature planing

دیدی همه جانبه به پروژه‌ها داشته باشید

دید همه‌جانبه به مدیریت کارها و کنترل پروژه داشته باشید. با تعریف اهداف کوتاه یا بلند مدت، دسته‌بندی کارها و تعیین سررسید بازدهی را افزایش دهید.

Feature integration

تسکولو را با سایر ابزارها یکپارچه‌سازی کنید

با وصل کردن تسکولو به سایر ابزارهای مورد استفاده، به همه اطلاعات خود در یک میزکار دسترسی داشته باشید.

Feature Interaction

همکاری تیمی آنلاین را به معنای واقعی تجربه کنید

به صورت هماهنگ فعالیت کنید و گفتگوی درون تیمی داشته باشید. سؤتفاهم‌های تیمی را کمینه کرده و ارتباطی موثر با افراد تیم خود داشته باشید.

با هر تیمی در هر صنعتی کار کنید

با هر تیمی در هر صنعتی کار کنید

فرقی نمی‌کند از تسکولو برای مدیریت کارهای شخصی یا شرکتی با صدها کارمند استفاده کنید، بستر مناسب برای تمامی آن‌ها فراهم است.

به بیش از ۴۰٫۰۰۰ سازمان و ۲۰۰٫۰۰۰ کاربر تسکولو بپیوندید

با ابزارهای مدیریت قدیمی هنوز به نتیجه مطلــوب نرسیده‌اید؟

از ابزارهای مدیریت موجود استفاده ‌می‌کنید اما زمان زیادی صرف انجام کارها و پروژه‌ها می‌کنید و به موقع به سر رسید کارها نمی‌رسید؟ و یا ابزارهای قدیمی به حدی پیچیدگی دارند که شما و تیمتان را سردرگم می‌کند؟

سختی مدیریت یک پروژه
کنترل پروژه با تسکولو راحت تره

با تسکولو کنترل تمام کارها در دســتان شمــاست!

تسکولو به کمک امکانات گسترده خود، چون گزارش روزانه، دسته‌بندی کارها، تعیین ددلاین، ارتباطات درون تیمی مستمر و موثر به محیط کاری شما نظم بخشیده به تکمیل کارها و کنترل پروژه سرعت می‌بخشد.
همچنین تسکولو می‌تواند یک ابزار دورکاری بسیار مناسب برای مدیریت دورکاری تیم شما باشد.

انـــعطاف‌پـــذیر با امکــاناتی بی‌نــظیر

آنچه دیگران مـی‌گوینــد...